Подходящи тревни смески за сянка

Какви са тънкостите в отглеждане на красива морава със зелена трева на сенчест терен? Тайната се крие в избора на…