Какво означава думата градина?

Какво означава думата градина? Според по-старите речници думата градина означава оградено място. По-късно смисълът и се променя и думата градина…