Озеленяване, цветни композиции в градината

Озеленяване, цветни композиции в градината. Голямо е разнообразието от вечнозелените видове, които се предлагат за озеленяване на дворните градини. Когато сте…

Мушмула, достойна за всяка градина

Мушмула, достойна за всяка градина. Мушмулата (Mespilus germanica) е пос­ледният плод, кой­то се прибира от овощната градина. Тя представлява красиво овощно дърво от…